ማስታወቅያ ፣ ለ1ኛ እና 2ኛ ዲግሪ /Masters ትምህርት ፈላጊዎች በሙሉ!

ራያ ዩኒቨርሲቲ በ2016 ዓ/ም በ1ኛ /Bachelor’s Degree እና 2ኛ  ዲግሪ /Masters/ በExtension (ቅዳሜ እና እሁድ) ተማሪዎች ተቀብሎ ማስተማር ይፈልጋል።


Loading