ራያ ዩኒቨርሲቲ በተዘረዘሩት የተለያዩ የስራ

መስኮች በ ’’MSc/MA እና PhD” የትምህርት ደረጃ ላላቸው ባለሙያዎችትምህርታቸውን በማንኛውም ፕሮግራም ላጠናቀቁ  በመምህርነት ሙያ ለመቅጠር ይፈልጋል፡፡ ስለዚህ መስፈርቱን የምታሟሉ ባለሙያዎች ይህ ማስታወቅያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ለ10 ተከታታይ የስራ ቀናት በራያ ዩኒቨርሲቲ የሰው ሀብትና ልማት ዳይሬክቶሬት ፅ/ቤት ሲቪ፣የትምህርት ማስረጃ/ዲፕሎማ/እና ሌሎች ጠቃሚ መረጃዎች ከዋናው ትራንስክርቢት ጋር የተገናዘበ ኮፒ ይዛችሁ በአካል በመቅረብ መመዝገብ ትችላላችሁ፡፡

Raya University Vacancy Announcement/Revised/

Raya University is seeking to fill the following vacant Positions. Interested applicants that fulfill the requirements listed below can apply to Human resource Development Directorate office  from ----2011 E.C

SN

Field of Specialization

Qualification

Req. No

1

Natural and Computational Science

 

1.1

Real sample analysis

MSc and above

02

1.2

Optimization

MSc and above

02

1.3

Computational mathematics

MSc and above

02

1.4

Graph theory

MSc and above

02

1.5

Aplied statistics

MSc and above

01

1.6

Biometry

MSc and above

01

1.7

Computational physics

MSc and above

01

1.8

Physics laboratory  technician

Diploma or Degree

01

1.9

Industrial chemistry

MSc and above

01

1.10

Chemistry laboratory technician

Diploma or Degree

01

1.11

Sport science

MSc

03

2

Social Science and Humanities

 

 

 Department

 Background

 Field of specialization

Req. No

2.1

Psychology

B.A in psychology

- MSc/PhD in Counseling Psychology

 04

- MSc/PhD in Developmental /social Psychology

- MSc/PhD in Clinical / Health psychology

B.A in psychology  Special Needs

-MSc/PhD in Education psychology / Special Needs Education

2.2

Anthropology

B.A in Anthropology or Sociology

-MSc/PhD in Anthropology and Related fields 

04

2.3

Civics & Ethical studies

Philosophy

 -MSc/PhD in Philosophy

01

B.A in Civics & Ethical  Studies / Political Science

-MSc/PhD in International Relation

-MSc/PhD in Peace & conflict Studies

 -MSc/PhD in Political Economy

-MSc/PhD in Federal Studies

02

2.4

Geography & Environmental Studies

B.A In Geography

-MSc/PhD in GIS  & Remote Sensing

01

-MSc/PhD in Physical Geography

01

2.5

English Language and Literate

B.A in English Language and Literature

-MSc/PhD in TEFL

01

-MSc/PhD in Literature

01

-MSc/PhD in Linguistics

01

B.A in  English / journalism

-MSc/PhD in Journalism

01

2.6

History & Heritage Management

 B.A in History and

 -MSc/PhD in History & heritage Management

03

-MSc/PhD in Tourism and Hotel Management

01

3

Business and Economics

 

Department

Specialization

Qualification

Req. No

3.1

Accounting &Finance

-          Accounting &finance

-           finance & investment

-          Accounting and Auditing and other related field

-    MSc/Phd

-    MSc/Phd

-    MSc/Phd

 

 

10

3.2

Management  

-          MBA general

-          MBA in marketing

-          MBA in Business leadership

-          MBA in management information system

-          MBA in project management

-          MBA in business strategy and other business related

-    MSc/Phd 

-    MSc/Phd 

-    MSc/Phd 

-    MSc/Phd 

-    MSc/Phd 

-    MSc/Phd 

09

3.3

Economics

-          natural resource and environmental economics developmental economics

-          international economics

-          econometrics

-          policy analysis

-    MSc/Phd 

-    MSc/Phd 

-    MSc/Phd

-    MSc/Phd

-    MSc/Phd 

 

 

07

               

 

4

Agriculture and natural resources

Req. No

No

 Specialization

 Qualification

 Back Ground

4.1

Horticulture

Msc and above

 Horticulture or Plant Science

03

4..2

Post – Harvest

Msc and above

 Horticulture or Plant Science

01

4.3

Plant  breeding

Msc and above

 Horticulture or Plant Science

02

4.4

Plant biotechnology

Msc and above

 Plant biotechnology , Horticulture or Plant Science

01

4.5

Agricultural Economics

Msc and above

Agricultural Economics

02

4.6

Rural Development and  agricultural Extension

Msc  and above

Agricultural Economics or rural Development and agricultural extension or agri- business and value chain  management

01

4.7

Field Assistant/ field  technician

Diploma & Level  by Level  COC -4  plant Production / Plant Production & management  or related to Plant  science

01

 

5

Engineering and Technology

Req. No

5.1

Mechanical engineering

-    MSc in Thermal stream

02

5.2

Automotive engineering

-    MSc in Automotive engineering and technology  

03

5.3

Electrical engineering

-    MSc in (control Engineering ) stream

02

-    MSc in (computer  Engineering ) stream

02

-    MSc in  (communication  Engineering ) stream

01

-    BSc/Level IV in Electrical and computer engineering related fields

01

5.4

Information technology

-     MSc  in information Technology or computer science

 

02

-          BSc/Level IV  in IT support, Database and Network &hard ware

01

5.5

Manufacturing engineering

-          MSc in manufacturing engineering  

04

-          BSc/Level IV manufacturing engineering or technology

01

5.6

Computer science

-          MSc in computer science and software engineering

05

-          PHD and Above in computer science

02

 

General Requirements for recruitment applicants

  • BSc CGPA for male and female must be > 25 and >3.00 Respectively
  • BSc CGPA For Disables and minority groups > 75
  • MSc/MA for male and female must be > 5 and >3.35 Respectively
  • MSc/MA For Disables and minority groups > 25
  • Thesis/dissertation/ grade must be at least B+ /Very Good/
  • Applicants should complete their study in any Program
  • AGE < 45
  • Female applicants are highly encourage
  • Applicants should be masters and above

Address

Raya University, Human Resource Management P.O.Box 92,; phone: +251-348770300

Maichew, Tigray, Ethiopia

August 2019